Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o.

Lachmannova 350/72, Čáry, 90843

KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. Lachmannova 350/72, Čáry, 90843, okr. Senica

46440801

46440801

ASPR22STV00010

Spracovanie starých vozidiel

31.05.2022

30.05.2027

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O