Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

KOVOZBER, s.r.o.

Radlinského 28, Spišská Nová Ves, 05201

KOVOZBER, s. r. o. Radlinského 28, Spišská Nová Ves, 05201

31633404

31633404

198/A/11-3.3

Spracovanie starých vozidiel

02.11.2015

07.04.2026

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O