Autorizácia na spracovanie elektroodpadu

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Osvetová 24, Bratislava, 82105

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Podnikateľská 2, Košice-Barca, 04001, okr. Košice IV

36357065

36357065

140/A/05-6.2

Spracovanie elektroodpadu

12.08.2015

18.08.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O