Autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

Continental Matador Rubber, s.r.o.

Terézie Vansovej 1054, Púchov, 02001

PR367095570001 Terézie Vansovej 1054, Púchov, 02001

36709557

36709557

0159/SPR/A/20-1.8

Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

22.07.2020

29.06.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N