Autorizácia na spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

MACH TRADE, spol. s r. o.

Niklová ul., Sereď, 92601

MACH TRADE, spol. s r.o. Niklová ul., Sereď, 92601, okr. Galanta

31347011

31347011

ASPR22BAA00014

Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

18.08.2022

14.08.2027

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
16 06 06 oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N