Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

AUTOVRAKY s.r.o.

Nitrianska cesta 27, Trnava, 91700

Autovraky, s.r.o. Nitrianska cesta 27, Trnava, 91700

34141707

34141707

110/A/04-6.2

Spracovanie starých vozidiel

05.12.2013

26.05.2024

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O