Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

AUTONOVOTNY, s.r.o.

Stummerova ul. 4879/178, Topoľčany, 95501

AUTONOVOTNY, s.r.o. Stummerova ul. 4879/178, Topoľčany, 95501

46281282

46281282

0174/SPR/A/21-6.5

Spracovanie starých vozidiel

03.06.2021

01.06.2026

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O