Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

KOV - NZPÚ, s.r.o.

Novosad 7, 07602

KOV - NZPÚ, s.r.o. Hlavná ulica 336/11, Novosad, 07602, okr. Trebišov

36777323

36777323

0163/SPR/A/20-1.8

Spracovanie starých vozidiel

05.08.2020

19.07.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O