Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

Daniel Laluch AUTOLALUCH

Malá Kráľová 181, Horná Kráľová, 95132, okr. Okres Šaľa

PR431292180002 Malá Kráľová 181, Horná Kráľová, 95132, okr. Šaľa

43129218

43129218

0154/SPR/A/20-1.8

Spracovanie starých vozidiel

11.03.2020

08.03.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O