Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.

Priemyselná 2721/11, Bernolákovo, 90027

AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. - I. Priemyselná 2721/11, Bernolákovo, 90027, okr. Senec

35686375

35686375

135/A/05-6.2

Spracovanie starých vozidiel

14.01.2015

30.06.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O