Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

CSOKO, spol. s r.o.

Pšeničná 8 B, Bratislava, 82106

Csoko, s.r.o. Pšeničná 8 B, Bratislava-Podunajské Biskupice, 82106, okr. Bratislava II

35800275

35800275

ASPR23STV00033

Spracovanie starých vozidiel

08.12.2023

07.12.2028

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O