Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

Matúš Petro

Riečna 44/8, Belá nad Cirochou, 06781, okr. Okres Snina

Matúš Petro Partizánska 1064/55, Belá nad Cirochou, 067 81, okr. Snina

43152201

43152201

ASPR22STV00007

Spracovanie starých vozidiel

21.01.2022

13.01.2027

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O