Autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

DEKONTA s. r. o.

Pod brehmi 4, Bratislava - Karlova Ves, 84103

DEKONTA, s.r.o. Mierová 52/A, Bratislava-Ružinov, 82105, okr. Bratislava II

31398553

31398553

154/A/06-4.2

Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

02.05.2016

31.07.2026

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
12 01 10 syntetické rezné oleje N
13 07 01 vykurovací olej a motorová nafta N
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
12 01 07 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
12 01 19 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej N
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 07 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N
13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje N
13 03 10 iné izolačné a teplonosné oleje N
13 04 01 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N
13 04 02 odpadové oleje z prístavných kanálov N
13 04 03 odpadové oleje z prevádzky iných lodí N