Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

Marián Ondrík

Oravická 509, Liesek, 02712, okr. Okres Tvrdošín

Marián Ondrík - II. Oravická 730, Liesek, 02712, okr. Tvrdošín

40605221

40605221

165/A/07-3.3

Spracovanie starých vozidiel

30.05.2017

14.11.2027

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O