Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

Martin Augustín Autovrakovisko MATTY

Igram 210, 90084, okr. Okres Senec

Martin Augustín – Autovrakovisko MATTY Areál PD, Igram, 90084, okr. Senec

43786936

43786936

ASPR23STV00026

Spracovanie starých vozidiel

08.07.2023

07.07.2028

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O