Autorizácia na spracovanie starých vozidiel

ALUEX, s.r.o.

Môťovská cesta 8460, Zvolen, 96001

ALUEX, s.r.o. Môťovská cesta 8460, Zvolen, 96001

36635138

36635138

190/A/10-3.3

Spracovanie starých vozidiel

07.10.2014

15.04.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O