Autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

CEMMAC a.s.

Cementárska 14/14, Horné Srnie, 91442

CEMMAC, a.s. Cementárska 14, Horné Srnie, 91442, okr. Trenčín

31412106

31412106

134/A/05-6.2

Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

17.11.2014

31.03.2025

Zoznam odpadov

Číslo Názov Kategória
13 01 11 syntetické hydraulické oleje N
13 01 10 nechlórované minerálne hydraulické oleje N
13 01 12 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje N
13 01 13 iné hydraulické oleje N
13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 02 08 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
13 03 09 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje N