Názov IČO Adresa Vyhradený prúd odpadu Telefón Email Webová stránka
KC BAA, družstvo 50963724 Niklová 4313, 926 01 Sereď BATERIE sekretariat@kcbaterie.sk www.kcbaterie.sk
KC elektroodpad, družstvo 50613316 Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava – Ružinov ELEKTRO info@kcelektroodpad.sk www.kcelektroodpad.eu
KC OBALY, družstvo 50647008 Bohrova 1, 851 01 Bratislava – Petržalka OBALY kcobaly@kcobaly.sk www.kcobaly.sk
KC PNEU, družstvo 51886740 Teslova 26, 821 02 Bratislava PNEUMATIKY kcpneu@kcpneu.eu www.kcpneu.eu
Koordinačné centrum pre staré vozidlá 50620088 Bojnická 2977/3, 831 04 Bratislava – Nové Mesto VOZIDLA info@kcsv.sk www.kcsv.sk
1 / 1