Názov, adresa Typ Telefón Email Webová Stránka
Inšpekcia - ústredie
Grösslingová 5, 812 95 Bratislava-Staré Mesto
Inšpekcia +421259304193 podatelna@sizp.sk
Inšpektorát Banská Bystrica
Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica
Inšpekcia
Inšpektorát Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
Inšpekcia +421258282409 sizpiohba@sizp.sk
Inšpektorát Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice
Inšpekcia
Inšpektorát Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
Inšpekcia
Inšpektorát Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina
Inšpekcia
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava-Staré Mesto
Ministerstvo 02/5161111 odoh@enviro.gov.sk
OÚ Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Okresný úrad
OÚ Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Okresný úrad v sídle kraja 0484306263 ozp@bbk.vs.sk
OÚ Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Okresný úrad 048/4712959 ozp@bb.vs.sk
1 / 9