Názov, adresa IČO Reg. číslo Platnosť
Ľubomír Pittner
Janova Lehota 307, 96624, okr. Okres Žiar nad Hronom
35299622 PNE0000160 22.06.2016
LOG systems, s.r.o.
Most pri Bratislave 810, 90046
31393381 PNE0000164 23.06.2016
LKQ SK s.r.o.
Stará Vajnorská 15, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 831 04
31596061 PNE0000002 01.02.2016
LION CAR, s.r.o.
Námestie Ľudovíta Štúra 31, Banská Bystrica, 97401
36053961 PNE0000136 16.02.2016
LINUS, s.r.o.
Zvončín 342, Zvončín, 91901
45866236 PNE0000236 08.03.2017
Linde Material Handling Slovenská republika s.r.o.
Nozdrkovce 1798, Trenčín, 91104
31444806 PNE0000068 03.02.2016
LIBERTY TRADE, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín, 91101
36327557 PNE0000102 03.02.2016
KTS Bike s. r. o.
Karloveská 6B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 84101
54063523 RV22PNE0000051 13.07.2022
Kramp s.r.o.
Lazaretská 8, Bratislava, 811 08
46364668 RV21PNE0000005 22.06.2021
KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta 9, Trnava, 91701
17639727 PNE0000189 08.08.2016
14 / 26