Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

Ako sa prihlásiť na portál

S verejným portálom ISOH môžu pracovať pracovníci výrobcov vyhradených výrobkov, alebo organizácií zodpovednosti výrobcov. Pre prístup do sekcie „Moja zóna“  sa vyžaduje prihlásenie, prostredníctvom ktorého systém identifikuje prihláseného používateľa a zároveň podnikateľský subjekt, ktorý je reprezentovaný týmto prihláseným používateľom. Prihlasovanie na portál ISOH prebieha prostredníctvom používateľského mena a hesla.

Konto bude môcť byť vygenerované iba tým podnikateľským subjektom, ktorí sú zaregistrovaní v registri výrobcov vyhradeného výrobku, pričom pri registrácii uviedli kontaktnú osobu a jej email. V prípade, že podnikateľský subjekt nie je registrovaný, musí vykonať registráciu prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) alebo papierovým podaním na Ministerstvo životného prostredia SR.
Organizáciám zodpovednosti výrobcov a tretím osobám budú zaslané prístupové kontá pri spustení portálu ISOH do prevádzky na základe údajov poskytnutých pri udelení autorizácie.

V prípade, že konto nemáte, je potrebné ho vyžiadať cez stránku Pomoc.

Prihlásenie používateľa na portál:

1. Vyberte si voľbu "Prihlásiť" v pravom hornom rohu aplikácie.
 
2. Zobrazí prihlasovací formulár.
 
3. Vyplňte si Vaše používateľské meno a heslo.
 
4. Po overení správnosti prihlasovacích údajov Vás systém prihlási.
 
5. Zobrazí sa úvodná stránka, pričom v pravej časti hlavičky je zobrazené Vaše meno a priezvisko spolu s názvom subjektu, ktorý zastupujete. Tlačidlo Prihlásiť sa zmení na Odhlásiť.
 
6. Ak zadáte 5x po sebe nesprávne heslo, systém zablokuje konto na jednu hodinu a vypíše správu:
 
"Vaše konto bolo zablokované, konto sa automaticky odblokuje za jednu hodinu."