S verejným portálom ISOH môže pracovať široká verejnosť ako aj štatutári podnikateľských subjektov a organizácií (a nimi poverení pracovníci) pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva ako aj subjektov a organizácií, ktorým z titulu ich podnikania vznikajú rôzne povinnosti stanovené zákonom o odpadoch.
Neprihláseným návštevníkom portálu ISOH sú dostupné verejné Informácie a údaje z verejných registrov, ktoré sú dostupné v sekcii Registre.
Pre prístup do sekcie „Moja zóna“ a väčšiny elektronických formulárov sa vyžaduje prihlásenie prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk). Na prihlásenie je potrebné vlastniť eID kartu (slovenský občiansky preukaz s elektronickým čipom) ako aj inštalovaný príslušný softvér na používanom počítači, viac informácií o spôsobe prihlásenia a technických požiadavkách nájdete na stránke ústredného portálu verejného portálu Ako začať, alebo v návode pre prihlásenie.
Štatutári môžu zriadiť prístup iným povereným pracovníkom pod podnikateľským subjektom alebo organizáciou cez nastavenie elektronickej schránky tohto subjektu alebo organizácie, viac informácií nájdete v používateľskej príručke k elektronickej schránke v kapitole "Oprávnenia osôb".

Prihlásenie používateľa na portál:

1. Vyberte si voľbu "Prihlásiť" v pravom hornom rohu aplikácie.
 
2. Budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku ústredného portálu verejnej správy.
 
3. Vykonajte prihlásenie prostredníctvom eID podľa postupov ústredného portálu verejnej správy.
 
4. Po overení správnosti prihlasovacích údajov Vás systém presmeruje naspäť na portál ISOH už ako prihláseného používateľa.

5. Zobrazí sa úvodná stránka, pričom v pravej časti hlavičky je zobrazené Vaše meno a priezvisko spolu s názvom podnikateľského subjektu alebo organizácie, ktorú zastupujete (ak ste v procese prihlásenia zvolili túto možnosť). Tlačidlo Prihlásiť sa zmení na Odhlásiť.

V prípade problémov so samotným procesom prihlasovania na ústrednom portáli verejnej správy, využite podporu, ktorá je uvedená na spodku prihlasovacej obrazovky potálu slovensko.sk.

V prípade, že sa problém týka zobrazenia prihlasovacích údajov v hlavičke portálu ISOH môžete využiť našu stránku Pomoc.