Služba umožňuje vymazať výrobcu vyhradeného výrobku z registrov výrobcov vyhradeného výrobku, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Pre podanie žiadosti o výmaz z registrov výrobcov vyhradeného výrobku je potrebné mať zriadené:
  • • EID (elektronický občiansky preukaz),
  • • KEP (kvalifikovaný elektronický podpis)
  • • právo zastupovať organizáciu výrobcu vo veciach registrácie.
Výmaz prebieha cez registračný formulár umiestnený na stránke www.slovensko.sk (..............). Po úspešnom spracovaní žiadosti o výmaz z registrov výrobcov vyhradeného výrobku bude výrobca vymazaný z registrov, ktorého obsah je dostupný na portáli www.isoh.gov.sk v sekcii Registre.