Služba umožňuje urobiť zmeny v registroch výrobcov vyhradeného výrobku, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Pre podanie žiadosti o zmenu v registroch výrobcov vyhradeného výrobku je potrebné mať zriadené:
  • • EID (elektronický občiansky preukaz),
  • • KEP (kvalifikovaný elektronický podpis)
  • právo zastupovať organizáciu výrobcu vo veciach registrácie.
Zmena prebieha cez registračný formulár umiestnený na stránke www.slovensko.sk (..............) . Po úspešnom spracovaní žiadosti o zmenu v registroch výrobcov vyhradeného výrobku bude mať výrobca aktualizované údaje v registroch, ktorého obsah je dostupný na portáli www.isoh.gov.sk v sekcii Registre.
Pri údajoch, ktoré sú menené v registri právnických osôb (RPO) nie je potrebné opätovne podávať žiadosť o zmenu. Tieto údaje systém automaticky aktualizuje v závislosti od agendy.
V prípade, že výrobca mení Organizáciu zodpovednosti výrobcov, podáva sa žiadosť o zmenu, s vyznačením tejto zmeny.