Názov, adresa sídla Číslo autorizácie IČO Platnosť
II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, Pezinok, 90203 ASPR21ODO00002 31358951 12.07.2021
11.07.2026
II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
EKOL - recyklačné systémy, s.r.o. Košická 36, Prešov, 08001 ASPR21ODO00003 36507440 04.05.2021
30.04.2026
IV. Spracovanie elektroodpadu
H + EKO, spol. s r.o., Košice Spišské námestie č.3, Košice, 04012
Prevádzkáreň: H + EKO, s.r.o. Jarková 17, Šarišské Michaľany, 08222, okr. Sabinov
ASPR21SEL00004 31688985 11.10.2021
10.10.2026
IV. Spracovanie elektroodpadu
FENEGA, s.r.o. Mudroňova 31, Košice, 04001
Prevádzkáreň: FENEGA, s.r.o. Kračúnovce 51, Kračúnovce, 08701, okr. Svidník
ASPR21SEL00005 36600938 01.01.2022
31.12.2026
IV. Spracovanie elektroodpadu
Final Form a.s. Robotnícka 10, Banská Bystrica, 97401
Prevádzkáreň: Final Form a.s. Kendice 390, 08201, okr. Prešov
ASPR21SEL00006 46199411 01.01.2022
31.12.2026
III. Spracovanie starých vozidiel
Final Form a.s. Robotnícka 10, Banská Bystrica, 97401
Prevádzkáreň: Final Form a.s. Kendice 390, 08201, okr. Prešov
ASPR21STV00001 46199411 31.12.2021
30.12.2026
I. Spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov
ŽOS-EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03861
Prevádzkáreň: ŽOS-EKO, s.r.o. - I. Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03961, okr. Martin
ASPR22BAA00011 36002445 15.07.2022
14.07.2027
I. Spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov
MACH TRADE, spol. s r. o. Niklová ul., Sereď, 92601
Prevádzkáreň: MACH TRADE, spol. s r.o. Niklová ul., Sereď, 92601, okr. Galanta
ASPR22BAA00014 31347011 18.08.2022
14.08.2027
II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 97405
Prevádzkáreň: Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov Košická cesta 2923, Rimavská Sobota, 97901
ASPR22ODO00012 31582028 01.07.2022
30.06.2027
II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
KONZEKO spol. s r.o. Areál NPZ 510, Markušovce, 05321
Prevádzkáreň: KONZEKO spol. s.r.o. Areál NPZ 510, Markušovce, 05321, okr. Spišská Nová Ves
ASPR22ODO00017 31659772 01.01.2023
31.12.2027
1 / 9