Názov, adresa sídla Číslo autorizácie IČO Platnosť
IV. Spracovanie elektroodpadu
H + EKO, spol. s r.o., Košice Spišské námestie č.3, Košice, 04012
Prevádzkáreň: H + EKO, s.r.o. Jarková 17, Šarišské Michaľany, 08222, okr. Sabinov
ASPR21SEL00004 31688985 11.10.2021
10.10.2026
III. Spracovanie starých vozidiel
Final Form a.s. Robotnícka 10, Banská Bystrica, 97401
Prevádzkáreň: Final Form a.s. Kendice 390, 08201, okr. Prešov
ASPR21STV00001 46199411 31.12.2021
30.12.2026
IV. Spracovanie elektroodpadu
Final Form a.s. Robotnícka 10, Banská Bystrica, 97401
Prevádzkáreň: Final Form a.s. Kendice 390, 08201, okr. Prešov
ASPR21SEL00006 46199411 01.01.2022
31.12.2026
IV. Spracovanie elektroodpadu
FENEGA, s.r.o. Mudroňova 31, Košice, 04001
Prevádzkáreň: FENEGA, s.r.o. Kračúnovce 51, Kračúnovce, 08701, okr. Svidník
ASPR21SEL00005 36600938 01.01.2022
31.12.2026
III. Spracovanie starých vozidiel
Matúš Petro Riečna 44/8, Belá nad Cirochou, 06781, okr. Okres Snina
Prevádzkáreň: Matúš Petro Partizánska 1064/55, Belá nad Cirochou, 067 81, okr. Snina
ASPR22STV00007 43152201 21.01.2022
13.01.2027
III. Spracovanie starých vozidiel
Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, Žilina, 01001
Prevádzkáreň: Zberné suroviny Žilina a.s., Martin Dúbravca 1, Martin - Košúty, 036 01
ASPR22STV00008 50634518 11.04.2022
22.03.2027
III. Spracovanie starých vozidiel
KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. Lachmannova 350/72, Čáry, 90843
Prevádzkáreň: KOVOŠROT VAŠIN, s.r.o. Lachmannova 350/72, Čáry, 90843, okr. Senica
ASPR22STV00010 46440801 31.05.2022
30.05.2027
II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov
DETOX s.r.o. Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 97405
Prevádzkáreň: Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov Košická cesta 2923, Rimavská Sobota, 97901
ASPR22ODO00012 31582028 01.07.2022
30.06.2027
I. Spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov
ŽOS-EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03861
Prevádzkáreň: ŽOS-EKO, s.r.o. - I. Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03961, okr. Martin
ASPR22BAA00011 36002445 15.07.2022
14.07.2027
III. Spracovanie starých vozidiel
PIEC´ AUTO, s.r.o. Velčice 301, 95171
Prevádzkáreň: PIEC´ AUTO, s.r.o. Velčice 301, 95171, okr. Zlaté Moravce
ASPR22STV00013 45302189 30.07.2022
29.07.2027
6 / 9