Názov, adresa sídla Číslo autorizácie IČO Platnosť
III. Spracovanie starých vozidiel
Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, Žilina, 01001
Prevádzkáreň: Zberné suroviny Žilina a.s. - zariadenie na zber, výkup a zhodnocovanie odpadov a spracovanie SV BB (cementáreň) Partizánska cesta - cementáreň 4634, Banská Bystrica, 97401
ASPR23STV00032 50634518 23.10.2023
13.09.2028
III. Spracovanie starých vozidiel
Zberné suroviny Žilina a.s. Kragujevská 3, Žilina, 01001
Prevádzkáreň: Zberné suroviny Žilina a.s., Poprad Hodžova 4711, Poprad - Spišská Sobota
ASPR23STV00025 50634518 16.06.2023
31.05.2028
IV. Spracovanie elektroodpadu
ZEDKO, s.r.o. Zvolenská cesta 14A, Banská Bystrica, 97405 145/A/05-6.2 31646654 15.10.2015
15.10.2025
III. Spracovanie starých vozidiel
ZSNP RECYKLING, s.r.o. Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 96563 ASPR24STV00038 36023841 21.02.2024
20.02.2029
I. Spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov
ŽOS-EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03861
Prevádzkáreň: ŽOS-EKO, s.r.o. - I. Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03961, okr. Martin
ASPR22BAA00011 36002445 15.07.2022
14.07.2027
III. Spracovanie starých vozidiel
ŽOS-EKO, s.r.o. Dielenská Kružná 2, Vrútky, 03861
Prevádzkáreň: ŽOS-EKO, s.r.o. - II. Vrútky, lokalita „Blatná“, Vrútky, 03961, okr. Martin
125/A/05-6.2 36002445 19.08.2014
31.01.2025
III. Spracovanie starých vozidiel
ŽP EKO QELET a.s. Československej armády 1694, Martin, 03601
Prevádzkáreň: ŽP EKO QELET, a.s. - Hliník nad Hronom Priemyselná, Hliník nad Hronom, 96601, okr. Žiar nad Hronom
ASPR23STV00023 36421120 02.08.2023
01.08.2028
III. Spracovanie starých vozidiel
ŽP EKO QELET a.s. Československej armády 1694, Martin, 03601
Prevádzkáreň: ŽP EKO QELET, a.s. - Žilina Kamenná 15, Žilina, 01001
181/A/09-3.3 36421120 11.12.2018
24.03.2024
9 / 9