Názov, adresa sídla Číslo autorizácie IČO Platnosť
10 / 9