Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

O portáli ISOH

Portál ISOH pomáha sprehľadniť, zefektívniť a zjednotiť tok informácií o odpade, a tak racionálnejšie rozhodovať v oblasti procesov odpadového hospodárstva.

Aktuality

03.12.2019

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na správcu zálohového systému

Zálohovanie nápojových plastových fliaš a kovových plechoviek je opäť bližšie k realite. Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému ...

Čítať viac

02.12.2019

Platforma Obehové Slovensko chce prispieť k zmene nášho ekonomického modelu

Sedem partnerov z verejného, súkromného a mimovládneho sektora zakladá platformu Obehové Slovensko. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR dnes podpísali memorandum o spolupráci. Platforma má ...

Čítať viac

02.12.2019

VÝZVA

na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení ...

Čítať viac

27.11.2019

Jednorazovým plastom definitívne odzvoní

Parlamentom prešla dôležitá novela zákona o odpadoch, ktorá posunie Slovensko ku krajinám bez zbytočného odpadu Zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky, zvýhodniť výrobcov, ktorí na trh uvádzajú ...

Čítať viac

22.11.2019

Pomôcka k výpočtu vytriedenia odpadov a skládkových poplatkov

MŽP SR pripravilo Metodickú pomôcku k výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a poplatkom za uloženie odpadov na skládku odpadov. Uvedenou metodickou pomôckou ministerstvo reaguje na ...

Čítať viac

29.10.2019

Z eurofondov pôjde na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ďalších 8 miliónov eur

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plánuje prostredníctvom 56. výzvy poskytnúť podporu na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky ...

Čítať viac

Ako to funguje?

Ako to funguje?