Aktuality

03.05.2024

Medzinárodný týždeň povedomia o komposte

V dňoch 5. – 11. mája prebieha Medzinárodný týždeň povedomia o komposte (International Compost Awareness Week). Tohtoročnou témou je: Kompost...Majster prírody v oblasti klímy. Najhorším spôsobom ...

Čítať viac

24.04.2024

Taraba: Do dvoch mesiacov predstavíme riešenie úplnej likvidácie environmentálnej záťaže vo Vrakuni

Projekt spočívajúci v zakonzervovaní chemického znečistenia pod starou skládkou v bratislavskej Vrakuni je v súčasnom právnom a technickom nastavení nerealizovateľný. Ministerstvo životného ...

Čítať viac

23.04.2024

Ministerstvo životného prostredia vykúpilo ďalšie pozemky pod envirozáťažou Vrakuňa

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba sa dohodol s majiteľmi pozemkov v bezprostrednej blízkosti skládky v bratislavskej Vrakuni na ich odkúpení. Envirorezort tak po ...

Čítať viac

23.02.2024

Taraba spúšťa súťaž na likvidáciu PCB sudov v Chemku Strážske

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes podpísal dokumenty na vyhlásenie medzinárodného tendra na zneškodnenie 150-tich ton nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické ...

Čítať viac

19.02.2024

Taraba začal odborný dialóg ako zbaviť Slovensko odpadov

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prediskutoval s poprednými vedcami a odborníkmi na Technickej univerzite v Košiciach možnosti využitia najmodernejších technológií ...

Čítať viac

04.02.2024

ŠKOLENIE NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE 2024

Odborná príprava pre záujemcov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti alebo osvedčenia o odbornej posudkovej spôsobilosti (§ 95 alebo 100 zákona č. ...

Čítať viac

Ako to funguje?

Ako to funguje?