Aktuality

28.07.2023

Obce môžu získať až 200 tisíc eur na zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu poskytuje dotácie obciam na preventívne opatrenia proti škodám spôsobeným medveďom hnedým. Do 16. augusta 2023 ...

Čítať viac

25.07.2023

Nové povinnosti pri preprave druhotných palív na územie SR

V súvislosti so zmenou právnej úpravy v oblasti ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva upozorňujeme, že od 1. júla 2023 je možná cezhraničná preprava/dovoz DRUHOTNÝCH PALÍV [2 písm. s) zákona č. ...

Čítať viac

16.05.2023

Novým ministrom životného prostredia je Milan Chrenko, potvrdzuje odhodlanie pokračovať v prechode na zelenšie a zodpovednejšie Slovensko

Ministerstvo životného prostredia SR v novovymenovanej úradníckej vláde Ľudovíta Ódora vedie Milan Chrenko. Nového ministra životného prostredia vymenovala do funkcie prezidentka Zuzana Čaputová 15. ...

Čítať viac

03.05.2023

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudronových jám v areáli Petrochema Dubová

Vláda SR na dnešnom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema ...

Čítať viac

03.05.2023

Stanovisko MŽP SR k výberu žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci 17. kola 16. výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci 17. kola dlhodobej výzvy č. 16 (vyhlásenej MŽP 31.10.2016), ktorou Operačný program Kvalita životného prostredia podporuje opätovné použitie a ...

Čítať viac

21.04.2023

Envirorezort zasiahol voči nezodpovednej organizácii zodpovednosti výrobcov

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) tento týždeň rozhodlo o zrušení autorizácie udelenej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV) Recyklogroup. Urobilo tak pre neplnenie si ...

Čítať viac

Ako to funguje?

Ako to funguje?