Informačný systém odpadového hospodárstva

Informačný systém
odpadového hospodárstva

O portáli ISOH

Portál ISOH pomáha sprehľadniť, zefektívniť a zjednotiť tok informácií o odpade, a tak racionálnejšie rozhodovať v oblasti procesov odpadového hospodárstva.

Aktuality

05.02.2021

Envirorezort spolupracuje so samosprávami pri zavádzaní zberu bioodpadu

Pre ministerstvo sú samosprávy dôležitým komunikačným prostriedkom smerom k obyvateľom miest a obcí. O hľadaní ideálnej podoby spolupráce v rámci zavádzania zberu bioodpadu dnes rokoval štátny ...

Čítať viac

29.01.2021

Odpovede na otázky súvisiace s odpadmi vzniknutými v rámci testovania na COVID – 19

1. Kto je pôvodcom odpadu? A. Testovanie vykonávané u fyzických osôb - podnikateľov / právnických osôb / vo firmách - pôvodcom odpadu je fyzická osoba - podnikateľ / právnická osoba / firma B. ...

Čítať viac

22.01.2021

Usmernenie pre OZV a tretie osoby

Vážené organizácie zodpovednosti výrobcov a tretie osoby,   podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ...

Čítať viac

05.01.2021

Míľnik v príprave zálohového systému. Minister Budaj predstavil správcu, ktorý zavedie systém zálohovania PET fliaš

Vyzbierať najmenej 90 percent nápojových obalov uvedených na trh do roku 2025, ba možno aj skôr; spravodlivejšie podmienky zálohovania pre menšie prevádzky; maximálny komfort pre spotrebiteľa, ako aj ...

Čítať viac

31.12.2020

Oznam - povinnosť OZV žiadať o registráciu v ISOH - predĺženie termínu

Podľa § 135f zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) sú organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia ...

Čítať viac

31.12.2020

Envirorezort vyberá správcu zálohového systému

Ministerstvo životného prostredia dnes pokračovalo v procese výberu správcu zálohového systému PET fliaš a plechoviek. Na pôde ministerstva sa uskutočnila tretia, ústna časť výberového konania. V ...

Čítať viac

Ako to funguje?

Ako to funguje?