Aktuality

25.03.2021

Konferencia RECYKLÁCIA ODPADOV 2021

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa konferencia uskutoční ako jednodňové podujatie v Bratislave. V prípade, že to situácia umožní v tom čase s platnými nariadeniami a obmedzeniami by sa ...

Čítať viac

23.03.2021

VÝZVA VÝROBCOM a DISTRIBÚTOROM nápojových obalov

na zaslanie žiadosti o uzavretie Zmluvy o plnení povinností so Správcom zálohového systému podľa zákona č. 302/2019 Z.z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje Zo zákona č. 302/2019 Z.z. o ...

Čítať viac

22.03.2021

Rok, počas ktorého sme dostali životné prostredie medzi priority Slovenska

Miliarda na zelenú obnovu Slovenska, boj s envirokriminalitou, ambicióznejšie klimatické ciele, dostupnejšie informácie o ovzduší, reforma poplatkov pre znečisťovateľov ovzdušia, reforma ochrany ...

Čítať viac

18.03.2021

MŽP podporuje prechod na obehové hospodárstvo. Vzniklo združenie s právnou subjektivitou

Z Iniciatívy Circular Slovakia na podporu obehového hospodárstva, ktorá poukazuje na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatickú krízu, sa stalo združenie právnických osôb. ...

Čítať viac

15.03.2021

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo: Stretnutie pracovných skupín

Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo je v plnom prúde. Projektový tím po zozbieraní a analýze všetkých stanovísk členov pracovných skupín rozhodne o prioritách cestovnej mapy a začne ...

Čítať viac

08.03.2021

Kam s odpadom z testovania na COVID-19? Ministerstvo životného prostredia zverejnilo zoznam

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vydalo prvé dve poverenia pre spoločnosti, ktoré môžu zneškodňovať odpad vzniknutý z testovania na COVID-19. Ide o 2 prevádzky – zariadenie na energetické ...

Čítať viac

Ako to funguje?