Názov, adresa IČO Reg. číslo Platnosť
Nexen Tire Europe s.r.o.
03614131_CZ PNE1001046 23.04.2019
KOCHT s.r.o.
Ochtiná 198, Ochtiná, 04935
51010810 PNE1001016 27.06.2019
AUTOS SLOVAKIA, s. r. o.
Hlavná 4410, Poprad - Matejovce, 05951
44984723 PNE1000745 30.05.2019
TASY Slovakia s.r.o.
Pruské 249, Pruské, 01852
36319104 PNE1000592 24.05.2019
CEPE trade s.r.o.
Dolnočermánska 39, Nitra, 94901
51485796 PNE1000509 26.04.2019
ECO CLEAN s.r.o.
Lučatín 109, Lučatín, 97661
36721344 PNE1000508 21.12.2018
PRODEL, s.r.o.
Oremburská 7, Banská Bystrica, 97404
50102117 PNE1000134 21.12.2018
Bike Mate s.r.o.
Dlhá 248/43, Senica, 90501
36263931 PNE0000292 18.01.2019
Hyundai Motor Czech s.r.o.
28399757_CZ PNE0000286 22.10.2018
BMW Slovenská republika s. r. o.
Karadžičova 8, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82108
51112736 PNE0000284 10.09.2018
8 / 26