1. Prihláste sa na portáli ISOH (prihlásenie prebehne cez ústredný portál verejnej správy https://www.slovensko.sk) prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s čipom (elektronická identifikačná karta - eID) a vyberte subjekt pre zastupovanie.
  2. Následne si vyberte elektronický formulár príslušného ohlásania podľa vyhradeného prúdu, ktorý sa nachádza v sekcii Formuláre časť "Ohlásenia".
  3. Pred samotným otvorením elektronického formulára sa zobrazí stránka so stručnými informáciami k ohláseniu, na jej konci je tlačidlo "Podať ohlásenie", ktoré otvorí samotný formulár ohlásenia.
  4. Vyplňte všetky polia elektronického ohlásenia.
  5. V záverečnej sumarizácii žiadosti skontrolujte správnosť zadaných údajov a následne môžete žiadosť odoslať. Systém Vás bude informovať o úspešnom odoslaní žiadosti. Stav žiadosti bude možné kontrolovať v sekcii "Moja zóna" na stránke Moje podania.

Nižšie na tejto stránke sú odkazy na jednotlivé druhy ohlásení s popisom polí, ktoré sa v ohláseniach vyplňujú.